Møde i byudviklingsgruppen

Arbejdsgruppen beskæftiger sig med byudviklingen i Indre By – og behandler fx sager som lokalplaner og trafik.

Vi mødes løbende i mindre interessegrupper, hvor vi behandler og forbereder de igangværende projekter og sager i Indre By.

Arbejdsgruppemøderne er åbne for alle. Vil du tage del i vores arbejde så kontakt vores sekretariat eller mød op til et af vores arbejdsgruppemøder.

Skriv til lokaludvalgssekretariatet på indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.

Kontakt

Mødet holdes i Brolæggerstræde 14A, stuen

Del med