Her er planen for Amaliegade Nord

Indre By Lokaludvalg inviterede sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen til borgermøde om lokalplanforslaget Amaliegade Nord. Mødet fandt sted den 7. juni 2023 hos Maersk på Esplanaden.

Efter en usædvanlig planproces i efteråret 2022 er forslaget til en lokalplan for Amaliegade Nord nu i offentlig høring frem til den 7. august 2023.

Lokalplanforslaget skal muliggøre Maersks byggeri af et nyt og større hovedsæde i Amaliegade. Lokalplanområdet dækker et område afgrænset af Toldbodgade, Amaliegade, Esplanaden og Larsens Plads.

Billede
Lokalplanområde Amaliegade Nord
Lokalplanområde Amaliegade Nord
Billede
I forbindelse med byggearbejdet pakkes området ind i et sitecover, et enormt telt, der beskytter området mod støv.
I forbindelse med byggearbejdet på området for den endnu ikke godkendte lokalplan pakkes området ind i et sitecover, et enormt telt, der beskytter området mod støv. Sitecoveret vil have dimensionerne 86 x 130 meter.

Præsentationer fra forvaltning, tegnestue og byggeleder

I anledning af høringen om lokalplanforslaget inviterede lokaludvalget sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen til borgermøde. Her fik de omtrent halvtreds mødedeltagere information om Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med lokalplanforslaget.

Aftenen bød også på overordnede præsentationer af projekt- og procesoplæg fra tegnestuen Dorte Mandrup og byggeleder Arpe & Kjeldsholm, og mødedeltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne. Se spørgsmål og svar i mødenoterne nedenfor.

Du kan afgive dit eget høringssvar til lokalplanforslaget for Amaliegade Nord via Bliv hørt-portalen inden høringsperiodens udløb den 7. august.

Læs vores mødenoter fra borgermødet om lokalplanforslag Amaliegade Nord

Se lokalplanforslag for Amaliegade Nord og afgiv høringssvar på Bliv hørt-portalen