Mere plads til borgere og fokus på rekreative områder i Inderhavnen

Det var blot nogle af de ønsker, som kom frem på borgermødet om fremtidens brug af Københavns Inderhavn. En række oplæg blev opfulgt af en debat, hvor flere beboere og borgere kom med input og forslag.
Billede
Lars Trier Mogensen og paneldebatdeltagere
Lars Trier Mogensen styrede paneldebatten om brugen af Københavns Inderhavn

Onsdag d. 10. april afviklede vi i samarbejde med Christianshavns Lokaludvalg et borgermøde om fremtidens brug af Inderhavnen. Mødet blev afholdt i Nordatlantens Brygge.

Mødet startede med forskellige oplæg om havneværter, miljømæssige forhold i havnen samt om havnereglementet og zoneinddeling. 

Efter oplæggene fulgte en paneldebat, som blev modereret af politisk kommentator Lars Trier Mogensen, der sørgede for at inddrage borgernes spørgsmål og holde paneldeltagerne op på svar. Paneldeltagerne bestod af følgende aktører: 

 • Mette Odgaard Mylin, Havneudviklingschef, By & Havn 
 • Haakon Bertelsen, Head of Quality, Stromma Canal Tours Copenhagen
 • Kasper Eich-Romme, CVO og Co-founder, GoBoat
 • Marianne Spang Bech, Centerleder, Miljøpunkt Indre By og Christianshavn 
 • Politiker Klaus Mygind fra Socialistisk Folkeparti, Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Politiker Morten Melchiors fra de Konservative, Teknik- og miljøudvalget 
 • Politiker Niels E. Bjerrum fra Socialdemokratiet, Teknik- og Miljøudvalget

 

Borgerne i fokus

Der var mange input og forskellige fokuspunkter fra de fremmødte borgere. Nogle var meget optaget af, at virksomheden Stromma Canal Tours (der bl.a. driver kanalrundfartsbåde) har fået tilladelse til dieseldrevne fartøjer frem til 2037, og borgerne efterspurgte handling, der fremskynder eldrevne fartøjer. Andre ytrede frustrationer omkring udlejningsbåde og den til tider hensynsløse opførsel, som ofte sker efter, at folk har indtaget alkohol og skruet op for musikken på vandet. En borger kom med forslaget om at installere kameraovervågning i udlejningsbådene, og det var der flere, der mente var en god idé. Fra de fremmødte borgere var der således overordnet enighed om: 

 • Strammere regulering af udlejningsbåde
 • Zoneinddeling med tydelige grænser
 • Klimakrav i kommende havnearealaftaler 
 • Mere plads til og fokus på borgere og beboeres rekreative udfoldelser – herunder bedre forhold for lystbåde


Derudover kom der et politisk forslag på bordet om flere foreningsdrevne aktiviteter i havnen, som kan ’tage pladsen’ fra spontane fester. På den måde kan beboerne og foreningerne selv være med til at regulere adfærden og præge den i retning af mere inklusion og mindre fokus på alkohol og forstærket musik.  

Der kom også et forslag fra udlejningserhvervet om økonomiske bøder for overtrædelser af reglementet – ligesom i trafikken på land.

Desuden blev der ytret bekymring omkring renhold af havnen, og til det var et forslag oppe at vende om at opsætte større og bedre skraldespande langs havnekanten.