Stor deltagelse til debatvognsmøde på Kastelsvej

Vi inviterede brugere af Kastelsvej til debatvognmøde om et dispositionsforslag for en bylivsgade på vejen.
Der var mulighed for at få en snak om dispositionsforslaget for bylivsgadeprojektet på Kastelsvej og give sin mening til kende om det, da Indre By Lokaludvalg inviterede til debatvognsmøde.

Den danske forsommer artede sig, og der var vaffelis til store og små, da vi inviterede brugere af Kastelsvej til et kig på et forslag til, hvordan et stykke af vejen kunne omdannes til bylivsgade. 

Mødedeltagelsen var stor, og mere end 100 børn og voksne lagde vejen forbi debatvognen i løbet af eftermiddagen.

En mulighed for en snak om forslaget

I debatvognsmødet var der mulighed for at få en snak om forslaget med en projektleder for bylivsgaderne og en trafikplanlægger, begge fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, samt medlemmer af projektgruppen, der til en start havde stillet forslaget.

Projektgruppen foreslog i 2023 bylivsgadeprojektet, som nu er blevet tegnet op i et dispositionsforslag. I Indre By Lokaludvalg har vi haft dispositionsforslaget i høring, og har – ud over debatvognsmødet – efterspurgt kommentarer til det i vores nyhedsbrev og på vores sociale medier.

Kastelsvej, maj 2024

Brugere af Kastelsvej er imod bylivsgadeprojektet

Vi har i alt modtaget 93 skrevne kommentarer og to tegninger vedrørende dispositionsforslaget. Blandt kommentarerne er flertallet imod dispositionsforslaget og selve idéen om en bylivsgade på Kastelsvej. Årsagerne til modstanden mod projektet er blandt andet, at det indbefatter nedlæggelse af 23 parkeringspladser i et område, hvor mange beretter, at de i forvejen har svært ved at finde en, samt at der i forvejen er meget grønt i området. 

Alle kommentarer bliver vedlagt vores høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, der bruger det som sagsmateriale til Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget skal efter planen tage stilling til dispositionsforslaget for projektet i dets møde den 26. august 2024. 

Du kan se et udkast til vores høringssvar på vores dagsorden til lokaludvalgsmøde den 13. juni 2024. I mødet skal vi vedtage et endeligt høringssvar til dispostionsforslaget. Vores mødedagsorden bliver offentliggjort på www.kk.dk/dagsordener-og-referater den 7. juni 2024.

Se alle kommentarer til dispositionsforslaget til bylivsgadeprojekt på Kastelsvej

Hvad er en bylivsgade?

I Budget 2022 afsatte Borgerrepræsentationen en pulje på 10 mio. kr. til at etablere grønne bylivsgader i København.

Bylivsgadepuljens formål er at omskabe veje og gader til grønnere byrum, og dermed skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer. Det er Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der administrerer puljen, og som udvikler og udfører bylivsgadeprojekter med udgangspunkt i lokale idéer og ønsker.

Bylivsgader i Indre By Lokaludvalgs område

I Indre By Lokaludvalgs område er to gader udvalgt til bylivsgadeprojekter; Kastelsvej i Østerport Kvarter og Hovedvagtsgade i Middelalderbyen.

Bylivsgadepuljen er igen i 2024 åben for forslag frem til den 30. august. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på at tilrette processen, så vi i lokaludvalgene - og dermed jer i bydelen - bliver tidligere inddraget.