Toldbodgade ensrettes midlertidigt

Toldbodgade ensrettes midlertidig fra Amaliegade til Sankt Annæ Plads fra 1. maj 2023 til 1. januar 2027.

Ensretningen af Toldbodgade vil gå sydover, altså med kørselsretning mod Nyhavn fra Amaliegade. Formålet med ensretningen er ifølge nyhedsbrevet at eliminere tung trafikbelastning i retningen fra Nyhavn og medvirke til, at trafikken i øvrigt kan afvikles så gnidningsfrit som muligt gennem byggeperioden. Det fremgår af et nyhedsbrev fra Arpe & Kjeldsholm A/S, der er byggeleder på Maersk projektet på Amaliegade 44.

Indre By Lokaludvalg ønsker svar

På baggrund af informationerne i nyhedsbrevet har Indre By Lokaludvalg taget kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen for at få svar på en række spørgsmål. Vi undrer os blandt andet over, hvordan den pludselige melding om den midlertidige ensretning tænkes sammen med Projektforslaget om Fredeliggørelse af Toldbodgade, som vi tidligere dette forår holdt borgermøde om og afgav høringssvar til.

 

Læs brevet fra Indre By Lokaludvalgs forperson til Teknik- og Miljøforvaltningen om den midlertidige ensretning af Toldbodgade

Læs et referat af Indre By Lokaludvalgs borgermøde om fredeliggørelse af Toldbodgade

Læs Indre By Lokaludvalgs høringssvar til Projektforslaget om Fredeliggørelse af Toldbodgade

 

Svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen

Den 28. april kom der svar fra Teknik og Miljøforvaltningen på lokaludvalgets spørgsmål vedrørende den midlertidige ensretning. Svaret kan læses i sin fulde længde nedenfor.

Af svaret fremgår det blandt andet,

  • at beslutningen om den midlertidige ensretning ikke har været behandlet politisk
  • at den midlertidige ensretning af Toldbodgade i sydgående retning påtænkes opretholdt, skulle projektforslaget til fredeliggørelse af Toldbodgade vedtages
  • at syv parkeringspladser i Toldbodgade og 12 parkeringspladser i Amaliegade er nedlagt og ikke bliver erstattet.

Ensretningen opretholdes til 2027

Den 30. maj udsendte Teknik- og Miljøforvaltningen en naboorientering vedrørende den midlertidige ensretning til til beboere og erhvervsliv i et større område omkring Toldbodgade og Amaliegade.

Af naboerienteringen fremgår det, at den midlertidige ensretning opretholdes til 1. januar 2027. Læs naboorienteringen nedenfor.

Læs svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende den midlertidige ensretning af Toldbodgade

Læs naboorientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen pr. 30. maj 2023