Toldbodgade til debat

Der blev orienteret, debatteret og kommenteret, da Indre By Lokaludvalg den 6. marts 2023 var vært for et borgermøde om Toldbodgades mulige fremtid.

Omkring 80 lokale beboere fra området omkring Toldbodgade var mødt op for at høre en gennemgang af projektforslaget, stille spørgsmål og give deres kommentarer til en omdannelse af Toldbodgade.

Indre By Lokaludvalg, der var værter for borgermødet, vil bruge input fra aftenen i dets høringssvar til projektforslaget. Projektforslaget "Fredeliggørelse af Toldbodgade" skal til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i løbet af foråret og sommeren 2023.

Nedenfor kan du læse projektforslaget og et referat af borgermødet.

Indre By Lokaludvalg takker alle fremmødte og oplægsholdere for deres medvirken i mødet.

Læs projektforslaget "Fredeliggørelse af Toldbodgade" og et referat af borgermødet