Tre blik på arkitektur og byrum

Hvilke potentialer rummer Indre Bys byrum og arkitektur og hvilken indflydelse har det på det levede liv i byen?

Det spørgsmål var afsæt for tre oplæg om byrum og arkitektur ved lokaludvalgets borgermøde den 15. maj. Omkring 50 tilhørere kom til mødet for at høre Københavns Kommunes stadsarkitekt, Berlingskes arkitekturredaktør og Arkitekturoprørets forperson fortælle om hvert deres blik på Indre Bys byrum og arkitektur.

Indre By er et dilemma

Stadsarkitekten, Camilla van Deurs, var første oplægsholder. Stadsarkitekten rådgiver alle kommunens forvaltninger og politiske udvalg på et overordnet strategisk niveau i forhold til byudvikling og arkitektoniske spørgsmål.

Blandt sine fokuspunkter havde Stadsarkitekten det lokale dilemma i at Indre By på engang er hovedstadens centrum og beboelseskvarter – for kan begge dele altid sameksistere?

Med sit oplæg problematiserede Stadsarkitekten desuden bevarende lokalplaner i et historisk perspektiv og stillede spørgsmålet om, hvornår man med en sådan skulle ”fastfryse byens udvikling”. For at understrege denne pointe viste Stadsarkitekten fotos af udviklingen på fx Axel Torv og Israels Plads. Konklusionen var, at byens udvikling skal fortsætte, men at vi skal lære af historien og ”gøre os umage”.

Pas på med planlægningen

Berlingskes arkitekturredaktør, Holger Dahl, var næste oplægsholder. Han fortalte om sin kærlighed til Indre By som indvandrer fra Vestjylland, og manede til taknemmelighed blandt de tilhørere, ”der er så heldige at bo i Indre By”.

Billede
Arkitekturredaktør ved Berlingske, Holger Dahl, holder oplæg ved Indre by Lokaludvalgs borgermøde den 15. maj 2023.
Arkitekturredaktør ved Berlingske, Holger Dahl, holder oplæg ved Indre by Lokaludvalgs borgermøde den 15. maj 2023.

Arkitekturredaktøren slog til lyd for, at Indre Bys og det øvrige Københavns egenart beskyttes, ”så byen hverken bliver haveby eller parcelhuskvarter”. De gode byrum, hævdede han, kan og skal ikke planlægges til at rumme enkelte funktioner eller målgrupper – snarere er de bedste byrum vidtfavnende og rummer mange forskellige funktioner og plads til forskellighed.

Opgør med modernismen

Sidste oplægsholder var forperson for den danske afdeling af foreningen Arkitekturoprøret og medlem af Indre By Lokaludvalg, Jep Loft. Arkitekturoprørets forening har afdelinger i Danmark, Norge og Sverige. Foreningens overordnede mission er at påvirke til, at der bygges og bevares med respekt for det enkelte steds byrums- og arkitekturhistorie.

Billede
Formand for Arkitekturoprøret, Jep Loft,  holder oplæg ved Indre by Lokaludvalgs borgermøde den 15. maj 2023.
Formand for Arkitekturoprøret, Jep Loft, holder oplæg ved Indre by Lokaludvalgs borgermøde den 15. maj 2023.

Jep Loft ville med sit oplæg gøre op med modernismen som planlægnings- og arkitekturparadigme, da denne efter hans mening ikke skaber gode bymiljøer, men snarere fører til kolde, menneskefjendske af slagsen. For det handler netop om at fokusere på at skabe og vedligeholde de gode, indbydende byrum – frem for at lade arkitekturpolitiske diskussioner handle om arkitektonisk smag og behag. Jep Loft fremhævede desuden fredningslovens uanvendelighed, der efter hans mening gør huse til museer og derfor må revideres.

Stor spørgelyst

”Vi er her for at blive klogere” lød det i velkomsten fra Bent Lohmann fra Indre By Lokaludvalg, og efter de tre oplæg var spørgelysten da også stor. Lige fra, hvad byens sjæl er for en størrelse, over bebyggelsesprocenter og behovet for en nedgravet parkeringskælder på Dantes Plads, ville tilhørerne gerne vide mere om, hvad oplægsholderne mente om byens og bydelens udvikling.

Læs tilhørernes spørgsmål og kommentarer i referatet nedenfor.

Billede
Bent Lohmann fra Indre By Lokaludvalg byder velkommen til borgermøde om arkitektur og byrum
Bent Lohmann fra Indre By Lokaludvalg byder velkommen til borgermøde om arkitektur og byrum

Bent Lohmann fra Indre by Lokaludvalg rundede efter en livlig diskussion aftenen af med at takke både oplægsholdere og tilhørere for de mange input, idet han bemærkede, at samtalen sagtens kunne vare mange timer endnu. Og mon ikke samtalen netop fortsætter – i hvert fald i Indre By Lokaludvalg, der med dets nye Bydelsplan blandt andet vil arbejde for at få Indre By dækket af lokalplaner – også de bevarende af slagsen.

Strategier for byudvikling i København

Københavns Kommune har 26 strategier for byudvikling i København.

En del af dem kan ses på sitet for Københavns Kommunes politikker for Bolig, byggeri og byliv og på sitet for Københavns Kommunes retningslinjer for anlægsprojekter i København

Arkitekturhovedstaden

København er valgt som arkitekturhovedstad 2023 af UNESCO, hvilket betyder, at der året igennem vil være fokus på arkitekturen med events. Blandt andet inviterer Indre By Lokaludvalg til københavnerpicnic i Magstræde og Rosengade den 11. juni 2023.

Deltag i københavnerpicnic i Indre By

Læs om events i arkitekturåret