Vores nye bydelsplan er klar

I bydelsplanen 2023-2026 beskriver vi vores bydel og peger på potentialer og udfordringer i ni tematiske nedslag.

Med den overordnede vision Plads til det mangfoldige hverdagsliv i Indre By
– en beboet bydel
præsenterer Indre By Lokaludvalg nu bydelsplanen for Indre By 2023-2026.

Bydelsplanen er resultatet af en proces, der har varet over et år, hvor vi har mødtes i arbejdsgrupper lavet borgerpanelundersøgelse og suget lokalt input fra Indre bys beboere til os på diverse borgermøder.

I bydelsplanen beskriver vi gennem ni tematiske nedslag vores vision og arbejdsprogram for Indre By.

De ni temaer er:

  1. Klima og miljø
  2. Trafik og parkering
  3. Byplanlægning
  4. Erhverv
  5. Kultur-, fritids- og idrætsliv
  6. Natteliv og events
  7. Børn og unge
  8. Ældreområdet
  9. Socialområdet

Med repræsentantskabets tiltrædelse af bydelsplanen den 24. april er bydelsplanen nu færdig.

Læs Indre By Lokaludvalgs bydelsplan 2023-2026

Næste skridt - realisering af bydelsplanen

Bydelsplanen indeholder store emner, der kun lader sig implementere over tid. For at sikre, at vi kommer i mål med vores planer for bydelen, nedsætter lokaludvalget en implementeringsgruppe for bydelsplanen.

Implementeringsgruppen starter med at lave en handlingsplan for perioden 2023-2024, som skal godkendes i Indre By Lokaludvalgsmøde den 8. juni og. Herefter mødes implementeringsgruppen løbende for at sikre, at arbejdet med at realisere bydelsplanen går efter planen.

Deltag i lokaludvalgets implementeringsgruppe for bydelsplanen

Vi holder møde den 24. maj kl. 19:30. Skriv til jc8a@kk.dk, hvis du ønsker at deltage i mødet.

Bliv en del af Indre By Lokaludvalgs repræsentantskab

Repræsentantskabet inviteres én gang om året til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen.

Kommissoriet for lokaludvalg definerer repræsentantskabet som bestående af brugerbestyrelser samt foreninger i lokaludvalgets område. Én fra hver brugerbestyrelse og/eller forening kan deltage i repræsentantskabet.

Skriv til jc8a@kk.dk, hvis du ønsker at sidde med i Indre By Lokaludvalgs repræsentantskab.