Københavns Kommunes logo

Bydelsmøde for forenings-repræsentanter

Indre By Lokaludvalg skal i løbet af det næste halve år udarbejde en ny bydelsplan. Bydelsplanen skal være hele bydelens visions- og arbejdspapir.

Det er vigtigt, at de perspektiver og mærkesager, som bydelens aktive foreninger har, også bliver en del af byudviklingen.  

Indre By Lokaludvalg inviterer derfor en repræsentant fra din forening – det kunne være dig – til Bydelsmøde. Bydelsmødet er officielt repræsentantskabet for arbejdet med lokaludvalgets Bydelsplan.  

Vær med til at kvalificere vores bydelsplan

På bydelsmødet skal vi drøfte visioner og indsatsområder, som lokaludvalget, Indre Bys beboere og lokale erhvervsdrivende synes er vigtige at arbejde med de næste fire år. I vil blive introduceret til bydelsplankonceptet, og I vil få fremlagt lokaludvalgets forslag til, hvilke visioner og indsatsområder vi gerne vil arbejde med. Som repræsentantskab skal I være med til at kvalificere de visioner og indsatsområder. 

Bydelsplanen vil blive præsenteret for Københavns Borgerrepræsentation i maj 2023.

Læs mere om bydelsplaner i Indre By

Tilmeld dig mødet

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 3. oktober 2022.

Skriv en mail til os med "Bydelsmøde" i emnefeltet, hvor du fortæller, hvilken forening du repræsenterer.

Skriv til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.

Kontakt

Mødet holdes i Billedsalen - Bethesda

Rømersgade 17

 

 

Del med