Giv dit input til Indre By bydelsplan

Har du input til vores bydelsplan, hører vi meget gerne fra dig!

Hvert år reviderer vi vores bydelsplan for Indre By Lokaludvalgs område. I den anledning vil vi meget gerne høre fra dig i bydelen, hvad du synes om bydelsplanen.

Din tilbagemelding kan fx vedrøre vores temaer eller de indsatser, vi arbejder for, og som vi har beskrevet i bydelsplanen. Har du noget på hjerte i forhold til vores bydelsplan, skal vi have din tilbagemelding senest den 1. maj. Skriv til lokaludvalget på indrebylokaludvalg@okf.kk.dk. 

Den 15. april 2024 holdt vi til bydelsmøde om udviklingen i Indre By. Mødet var en aften for alle interesserede, der har den fælles samtale om udviklingen af Indre By som omdrejningspunkt. Samtidig gav mødet os i lokaludvalget input til en opfølgning og evaluering af vores bydelsplan.

Læs mere om bydelsmødet

Billede
Fotocollage med motiver fra Indre By
Hvad er det mangfoldige og gode hverdagsliv i Indre By - og hvordan skal lokaludvalget arbejde med at støtte op om det?

Proces for revisionen af bydelsplanen

Vi arbejder med følgende proces for revisionen af vores bydelsplan:

  1. Repræsentantskab, lokale beboere og erhvervsdrivende samt lokaludvalgsmedlemmer kan sende kommentarer til lokaludvalget vedrørende revisionen af bydelsplanen frem til 1. maj. Send dine kommentarer til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk
  2. Alle indkomne kommentarer lægges på en sag i vores lokaludvalgsmøde den 13. juni 2024, hvor vi drøfter de indkomne kommentarer og referatet af bydelsmødet mhp. at nå til enighed om, hvori en revision af bydelsplanen skal bestå. Drøftelsen resulterer i en skriftlig opsamling på revisionen, der sendes til kommentering i lokaludvalgets repræsentantskab med frist den 5. august 2024. Lokaludvalgssekretariatet tilføjer repræsentantskabets evt. kommentarer til den skriftlige opsamling
  3. Den samlede opsamling tages til efterretning af IBLU i dets møde den 15. august 2024, hvorefter den publiceres som appendiks til bydelsplanen her på siden.

Vores arbejde siden bydelsplanens vedtagelse

Vi vedtog Indre By Bydelsplan 2023-2026 den 24. april 2023. 

Foruden breve, høringssvar og borgermøder arbejder vi med temaerne relateret til vores bydelsplan i vores månedlige lokaludvalgsmøder, i arbejdsgrupper under lokaludvalget, løbende i netværks- og interessentgrupper og gennem medvirken i følgegrupper for forskellige projekter i Københavns Kommune af betydning for Indre By Lokaludvalgs område.

Indre By Lokaludvalg varetager den lokale københavnerdialog gennem borgermøder, i borgerpanelundersøgelser, mailkorrespondancer og på de sociale medieplatforme Facebook og Instagram

Vi afviklede senest en borgerpanelundersøgelse i 2023 om udkast til Københavns Kommunes Kommuneplanstrategi.

Oversigt over høringssvar og breve vi har sendt og borgermøder vi har holdt, siden bydelsplanens vedtagelse