Plads til forbrugere på bekostning af beboere i Indre By?

Spørgsmålet om beboere versus forbrugere var et et af udgangspunkterne, da vi inviterede til bydelsmøde med fokus på udviklingen i Indre By. Formålet med mødet var at sætte byudviklingen til debat og samle input til revisionen af vores bydelsplan.

Omkring 50 beboere og erhvervsdrivende i Indre By Lokaludvalgs område mødte op til bydelsmødet, som blev holdt i Bethesdas festsal, Rømersgade 17. Forperson i Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann bød velkommen til de fremmødte, hvorefter der var fællesspisning ved langbordene i festsalen.  

Farvel til København

Da salatbuffeten var fortæret fik Mathilde Walter Clark, forfatter og beboer i Indre By, ordet. I sit oplæg problematiserede hun det, hun oplever som en politisk favorisering af forbrugeren over beboeren i København. 

Billede
Fotografi af bydelsmøde i Bethesda
Mathilde Walter Clark får ordet af Bent Lohmann. I sit oplæg refererede hun blandt andet forfatter og nobelpristager Orhan Pamuks begreber om byboeres samhørighed med deres by.

Med afsæt i sin oplevelse af Københavns Kommunes forvaltningspraksis omkring udeservering argumenterede Mathilde Walter Clark for, at byens politisk drevne udvikling favoriserer forbrug frem for beboelse. Denne favorisering kan i sidste ende medføre, at beboere, der giver byen liv, og som på den ene side er knyttede til deres by og kvarter, på den anden trængt af udeservering, natteliv og støj, vælger at flytte fra deres kvarter.

Læs mere om Mathilde Walter Clarks oplæg til bydelsmødet i referatet nedenfor.

Billede
Fotografi af bydelsmøde i Bethesda
Martin Breum styrede de tre debatter om klima, byudvikling og erhverv samt børn og unge.

Klima, byudvikling og børn til debat

Efter spørgsmål og ros til Mathilde Walter Clark for hendes oplæg var det tid til at udveksle synspunkter om Indre Bys udvikling blandt alle de øvrige mødedeltagere. Journalist og forfatter Martin Breum var moderator for tre tematiske debatter om byudviklingen. Mødedeltagerne debatterede således klima, byudvikling og erhverv samt børn og unge.

Læs hvordan debatterne gik i referatet nedenfor.

Vi bruger jeres input til vores bydelsplan

Vi rundede aftenen af med en opsamling på input fra de tre debatter ved Bent Lohmann og Martin Breum. Inputtene som de fremgår af referatet nedenfor, vil sammen med øvrige indkomne kommentarer og forslag til bydelsplanens revision danne basis for Indre By Lokaludvalgs revision af bydelsplanen. Har du kommentarer til vores revision af bydelsplanen, hører vi gerne fra dig inden den 1. maj 2024. Skriv til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.

Se referat og slides fra Indre By Lokaludvalgs bydelsmøde 15. april 2024