Vær med til at kvalificere vores bydelsplan

Vi er snart klar med en ny bydelsplan, som vi glæder os til at offentliggøre. I den forbindelse vil vi gerne høre fra jer i Indre By, og inviterer derfor til kommentering og repræsentantskabsmøde.

Bydelsplanen indeholder vores visioner og planer for Indre By frem mod 2026. Læs mere om bydelsplaner i Indre By

I vores lokaludvalgsmøde den 13. april 2023 godkender vi vores nye bydelsplan. Herefter skal bydelsplanen forelægges lokaludvalgets repræsentantskab, som nedsættes på repræsentantskabsmødet den 24. april 2023.

Deltag i vores repræsentantskab

Som noget nyt nedsætter Indre By Lokaludvalg et repræsentantskab. Det sker i vores repræsentantskabsmøde kl. 19:30 den 24. april 2023, hvor alle interesserede er velkomne. Mødet finder sted i Indre By. Vi melder en præcis mødelokation ud i april.

Som del af vores nye repræsentantskab er du med til at beslutte den endelig bydelsplan, og til at evaluere fremdriften i udmøntningen af bydelsplanen en gang om året. Repræsentantskabet skal bestå af foreningsrepræsentanter fra Indre By.

Repræsentantskab – hvad er det?

Kommissoriet for lokaludvalg definerer repræsentantskabet som bestående af brugerbestyrelser samt foreninger i lokaludvalgets område. Én fra hver brugerbestyrelse og/eller forening kan deltage i repræsentantskabet.

Repræsentantskabet skal have lokaludvalgets udkast til bydelsplan til godkendelse. Repræsentantskabet inviteres én gang om året til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen.

Tilmeld dig repræsentantskabsmødet

Tilmelding til repræsentantskabsmødet den 24. april kl. 19:30 er nødvendig og skal ske senest den 17. april 2023.
Mødet finder sted i Billedsalen i Bethesda, Rømersgade 17.

Skriv en mail til os med "Repræsentantskabsmøde" i emnefeltet, hvor du fortæller, hvilken forening du repræsenterer. Skriv til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.

Du kan også deltage som tilhører til mødet, selvom du ikke repræsenterer en forening.  For at kunne deltage i det videre arbejde med repræsentantskabet, skal du dog være repræsentant for en brugerbestyrelse eller forening.

For at være foreningsrepræsentant skal man repræsentere en forening med foreningsvedtægter og minimum to medlemmer. Helt nyetablerede, partipolitiske og/eller mindre foreninger kan dermed godt deltage i repræsentantskabet.