Borgermøde om turisme - tre pointer, referat og præsentationer

Vi holdt borgermøde med oplæg, debat og dialog om udfordringer og potentialer ved turismen i Indre By.

Den 30. august 2022 inviterede Indre By Lokaludvalg alle interesserede til borgermøde om turisme.

Talelysten var stor, både blandt tilhørere, debattører og oplægsholdere.

Blandt de fremførte standpunkter var

  1. At Indre By kun er attraktiv som turistmål, hvis bydelen samtidig er funktionel som et godt hjem for dens beboere
  2. At man ved at arbejde strategisk med spredning af turister har som mål at mindske trængslen i Middelalderbyen og andre dele af Indre By
  3. At Indre Bys beboere særligt føler sig trængte af store grupper af turister

Længere nede på siden her kan du finde et fuldt referat fra borgermødet.

Oplæg og debat om turisme

Aftenens møde bød på oplæg om turismeforskning, Wonderful Copenhagens Come Back Copenhagen-strategi, og om hvordan Københavns Kommune arbejder med turistbusser i Indre By. Efter oplæggene bød lokaludvalget op til politikerdebat om rammerne for turismens udvikling.

I debatten deltog, foruden fremmødte beboere og erhvervsdrivende, borgerrepræsentationens Morten Melchior fra det Konservative Folkeparti og Katrine Kildgaard fra det Radikale Venstre.

Formålet med borgermødet var dels at oplyse om udfordringer og potentialer forbundet med turismen i bydelen, dels at invitere til borgerdialog og debat om ønsker for fremtidens turisme i København.

Borgermødet er en del af grundlaget for Indre By Lokaludvalgs arbejde med Indre By Bydelsplan 2023 – 2027.

 

Læs referatet af borgermødet her