Trængte beboere og stor kærlighed til Indre By

Ny borgerpanelundersøgelse om hverdagen i Indre By viser, at beboerne føler sig trængte på mange områder. Alligevel er hele 95 procent af respondenterne i lokaludvalgets seneste borgerpanelundersøgelse generelt glade for at bo i Indre By.

Fokusér på klima og miljø, hjælp bydelen med cyklisme, renhold og natteliv og dæm op for hjemløseproblematikker.

Sådan lyder nogle af borgerpanelets mest talstærke anbefalinger til Indre By Lokaludvalg i vores netop afsluttede borgerpanelundersøgelse, vi har lavet for at få input til arbejdet med vores næste bydelsplan.

Med 969 besvarelser deltog 27 procent af Indre By Lokaludvalgs borgerpanel i undersøgelsen. Tusind tak til alle jer, der var med!

Lyt til beboerne

Anbefalingerne og holdningerne er mangfoldige i Indre Bys borgerpanel, men nogle overordnede tendenser viser sig alligevel. Der er fx ikke megen tvivl om, at beboerne i Indre By føler sig trængte af støj, trafik, natteliv og skrald. Parkering er fortsat også et varmt emne, efter at det tidligere på året blev meldt ud, at der er planer om at sløjfe 750 parkeringspladser i Middelalderbyen.

På samme vis er er der også stor enighed om, hvad respondenterne ønsker sig af Københavns beslutningstagende politikere: At de vil lytte til os, der bor i Indre By, og prioritere beboernes ønsker højere.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Respondenterne fremhæver, at bydelens beliggenhed gør Indre By til et fantastisk sted at bo. Lidt overraskende for os i lokaludvalget angiver et flertal af respondenterne også, at de ser udeservering og turisme som en berigelse for Indre By. Dette udsagn modificeres dog andetsteds i undersøgelsen af, at sammenlagt 59 procent oplever, at fremkommeligheden i indre By hæmmes som følge af udeservering, enten i sommermånederne eller hele året, samt, at sammenlagt 62 procent oplever gener ved den lokale turisme, ligeledes enten i sommermånederne eller hele året.

I lokaludvalget bruger vi respondenternes tilbagemeldinger som en del af afsættet for vores næste bydelsplan

Læs en opsummering af undersøgelsen.

Læs rådata fra undersøgelsen.

Læs rådata fra undersøgelsen opdelt efter kvarterer.

Formålet med undersøgelsen

Formålet med borgerpanelundersøgelsen er at blive klogere på beboeres og lokale erhvervsdrivendes holdning til, hvilke emner, der skal prioriteres i fremtidens Indre By. Besvarelserne indgår i udarbejdelsen af den kommende Bydelsplan for Indre By 2023-2027, der vil sætte retningen for Indre By Lokaludvalgs arbejde med bydelen de kommende år. Bydelsplanen skal være færdig i april 2023.

Undersøgelsen udgør et væsentligt fundament i bydelsplanen. Den sporer os ind på, hvordan beboere og lokale erhvervsdrivende oplever Indre By og de enkelte kvarterer i bydelen.

Temaerne i borgerpanelundersøgelse er valgt på baggrund af de tilbagemeldinger, lokaludvalget hører flest af fra lokale beboere og erhvervsdrivende, samt de sagstyper, der oftest sendes i høring. Temaerne er:

  • At bo i Indre By – potentialer og udfordringer
  • Byplanlægning
  • Trafik og trafiksikkerhed
  • Erhvervslivet i Indre By
  • Kultur- og fritidslivet i gaderummet
  • Børn og unge i Indre By
  • Ældreområdet
  • Socialområdet
  • Klima og miljø

Få videre indflydelse på lokaludvalgets bydelsplan

Det er vigtigt, at de perspektiver og mærkesager, som bydelens aktive foreninger har, også bliver en del af bydelsplanen og -udviklingen. Derfor arbejder vi i lokaludvalget med at få nedsat et repræsentantskab, hvis medlemmer løbende skal give deres besyv med i processen omkring produktionen og realiseringen af bydelsplanen.

Læs mere om repræsentantskabet i kommissoriet for lokaludvalget (s. 5).

Kunne du tænke dig at deltage i vores næste repræsentantskabsmøde primo 2023, så skriv til os på indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.