Tak for 2023 - på gensyn i 2024

Igen i år har vi i lokaludvalget arbejdet for, at vores Indre By forbliver en beboet bydel med plads til det mangfoldige hverdagsliv.

I 2023 har vi…

…modtaget 63 henvendelser fra jer i Indre By. Mange tak for dem! Nogle af jeres henvendelser blev til sager, fx

Hvis du vil i kontakt med lokaludvalget, kan du skrive til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.

 

…skrevet en bydelsplan for Indre By 2023-2026, som med den overordnede vision ”Plads til det mangfoldige hverdagsliv i Indre By – en beboet bydel” beskriver vores indsatsområder i Indre By. 

 

…modtaget 57 ansøgninger til vores bydelspulje, og givet tilsagn til 24 ansøgere. Vi har blandt andet støttet teater, byvandringer, og kunst i Indre By. Til sammen har puljeansøgerne fået tilsagn om støtte på lige under 260.000 kr. Læs hvordan du kan søge støtte til dit projekt i Indre By

 

…afgivet 21 svar til høringer af interesse for Indre By, primært til Københavns Kommunes forvaltninger. 

…sendt 43 breve vedrørende forhold i Indre By.

 

…været vært for otte borgermøder om alt fra ensretningen af Toldbodgade til stormflodssikring – og et enkelt bydelsmøde:

 

…haft vores debut på instagram med profilen Vores Indre By.

…afholdt to københavnerpicnics i Indre By; en i Nyboder og en i Middelalderbyen som en del af Københavns Kommunes deltagelse i Arkitekturåret.

…deltaget i følgegruppemøder, udvalgsmøder og arbejdsgrupper, hvor vi har varetaget bydelens interesse.

Vejret var i den grad med os, da vi holdt københavnerpicnics i Nyboder og Middelalderbyen. Her er det langbord i Magstræde.
Københavnerpicnic i Nyboder.

Jeres top fem

Men nok om os! Jer, der følger med i nyheder fra os i lokaludvalget, havde nemlig jeres klare favoritter. Her er de fem mest læste nyheder på vores hjemmeside i 2023:

  1. Toldbodgade ensrettes midlertidigt

  2. En grønnere Middelalderby – men hvad med beboerne?

  3. Her er planen for del 1 af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen

  4. Vores nye bydelsplan er klar

  5. Her er planen for Amaliegade Nord

I 2024 skal vi…

…forhåbentligt fortsat høre fra jer i bydelen! En af vores fremmeste opgaver i Indre By Lokaludvalg er at stå for den lokale københavnerdialog. Vil du i kontakt med os og/eller følge vores arbejde er der flere muligheder: 

 

… fortsætte dialogen med politikere og forvaltninger i Københavns Kommune.

…afholde bydelsmøde med afsæt i vores bydelsplan den 15. april – mere information følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vi glæder os til at arbejde videre for det gode hverdagsliv i Indre By på den anden side af nytår.

Glædelig jul og godt nytår til alle!